3/2020

Date of issue07/2020
Year & number1. (66), 3. num.

V tomto čísle vám představíme hlavní české a slovenské autority v oblasti vyřazování a ukládání radioaktivních odpadů, společnosti SÚRAO a JAVYS. Detailně se zaměříme na kritéria a hodnocení potenciálních lokalit pro umístění hlubinných úložišť včetně legislativních aspektů zapojení obcí do procesu dalšího vývoje. Seznámíme vás s aktuálním stavem a dalším postupem přípravy hlubinných úložišť na Slovensku a porovnáme hlavní technické parametry projektů HÚ ve vybraných vyspělých zemích. Na následujících stránkách si mimo jiné přečtete o projektech VaV, podporujících vývoj hlubinných úložišť nebo společném evropském programu pro nakládání s radioaktivními odpady (EURAD) a chybět v něm nebudou ani pravidelné rubriky a další díly seriálů na pokračování.​